Publications

Björninen, Samuli. 2019. “The Rhetoric of Factuality in Narrative: Appeals to Authority in Claas Relotius’s Feature Journalism.” Ope access. Narrative Inquiry 29:2, 352-370.

Björninen, Samuli. 2019. ”Faktat ja narratiivit: kertomustutkimuksen näkökulma postmoderniin tiedon kritiikkiin ja kertomuspuheeseen tiedekeskustelussa”. Tiede ja edistys 4, 276–97.

Björninen, Samuli, Mari Hatavara & Maria Mäkelä. 2020. ”Narrative as social action: a narratological approach to story, discourse and positioning in political storytelling.” Open access. International Journal of Social Research Methodology 23:4, 437–449.

Björninen, Samuli & Merja Polvinen (eds). 2022. Limits of Narrative: A Special Issue of Partial Answers 20:2. 

Björninen, Samuli & Merja Polvinen. 2022. “Introduction: Limits of Narrative.” Partial Answers 20:2, 191–206. 

Davis Colin & Hanna Meretoja (eds): Routledge Companion to Literature and Trauma. Routledge, 2020.

Davis, Colin & Hanna Meretoja. 2020. “Introduction to Literary Trauma Studies.” – Colin Davis & Hanna Meretoja (eds), Routledge Companion to Literature and Trauma. Routledge, 1-8.

Davis, Colin & Hanna Meretoja. 2022. “Literature, Testimony and Regimes of Truth.” Comparative Literature Studies, 59 (2), 271-279.

Dawson, Paul & Maria Mäkelä. 2020. “The Story Logic of Social Media: Co-Construction and Emergent Narrative Authority.” Style 54:1, 21–35.

Dawson, Paul & Maria Mäkelä (eds.). 2022. The Routledge Companion to Narrative Theory. New York: Routledge. 

Eiranen, Reetta, Mari Hatavara, Ville Kivimäki, Maria Mäkelä & Raisa Maria Toivo. 2022. “Narrative and Experience: Interdisciplinary Methodologies between History and Narratology.” Open access. Scandinavian Journal of History.

Falke, Cassandra, Victoria Fareld & Hanna Meretoja (eds), Interpreting Violence: Narrative, Ethics, Hermeneutics. London: Routledge (forthcoming).

Falke, Cassandra, Victoria Fareld & Hanna Meretoja (forthcoming). “Interpreting Violence, Violent Interpretations.” – Cassandra Falke, Victoria Fareld & Hanna Meretoja (eds), Interpreting Violence: Narrative, Ethics, Hermeneutics. London: Routledge.

Hyvönen, Ari-Elmeri. 2018. “Careless Speech: Conceptualizing Post-Truth Politics.” New Perspectives 26:3.

Hyvönen, Ari-Elmeri. 2018. “The Janus Face of Political Experience.” Arendt Studies, Vol. 2.

Katajala-Peltomaa, Sari & Maria Mäkelä. 2022. ”Conversion As an Exemplary Experience in 14th Century and Today: Narrative-Comparative Approaches to the Exemplum.” Open access. Scandinavian Journal of History.

Kortekallio, Kaisa. 2019. Becoming-instrument: Thinking with Jeff VanderMeer’s Annihilation and Timothy Morton’s Hyperobjects. In Sanna Karkulehto, Aino-Kaisa Koistinen & Essi Varis (eds.), Human, Nonhuman and Posthuman in Literature and Culture. New York: Routledge, 57-75.

Kortekallio, Kaisa. 2019. “Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene.” European Journal of Women’s Studies 26:2, 229-231.

Kortekallio, Kaisa. 2019. Turning Away from the Edge of Madness: Kinesis, Nihilism, and Area X.Collateral 16.

Kortekallio, Kaisa. 2020. “Spekulatiivinen kokemuksellisuus toisluonnollisessa tilanteessa.” [Speculative Experientiality in Postnatural Circumstances.] niin & näin: filosofinen aikakauslehti, 75–83.

Kortekallio, Kaisa. 2020. Reading Mutant Narratives: The Bodily Experientiality of Contemporary Ecological Science Fiction. Ph. D. Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Arts.

Kortekallio, Kaisa & Anna Ovaska. 2020. ”Lähilukeminen ennen ja nyt: Ruumiillisia, ympäristöllisiä ja poliittisia näkökulmia.Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain (Finnish Review of Literary Studies) 17:3, 52–69.

Kortekallio, Kaisa, Hanna-Riikka Roine, Esko Suoranta & Jouni Teittinen. 2019. “Spekulatiivinen fiktio nyrjäyttää ihmiskeskeisen ajattelun rutiinit.” Tiede & edistys 4, 349–354.

Kosonen, Päivi. 2018. “Towards Therapeutic reading. Part I: Identity work: Growth and development through reading.Scriptum. Creative Writing Research Journal 5:2, 24–47.

Kosonen, Päivi. 2019. “Towards Therapeutic Reading. Part II: The Interactive Process of Reading.” Scriptum. Creative Writing Research Journal 6:1, 17–39.

Krieg, Parker. 2018. “‘By Means Other Than Life’: Literature as Posthuman Memory.” Con Texte 2, 22–27.

Krieg, Parker. 2018. “Carnival Anthropocene: Myth and Cultural Memory in Monique Roffey’s Archipelago.” Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and Environment, 9:2, 41–55.

Kortekallio, Kaisa. 2021. “Seasonal Feelings. Reading Paolo Bacigalupi’s The Windup Girl During Winter Depression.” In Narrating Nonhuman Spaces: Form, Story and Experience Beyond Anthropocentrism. Eds. Marco Caracciolo, Marlene Marcussen and David Rodriguez. London and New York: Routledge, 89–103. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003181866

Kortekallio, Kaisa. 2022. “Dancing with the Posthumans: Readerly Choreographies and More-than-Human Figures.” Partial Answers 20/2, 277–295.

Kortekallio, Kaisa. 2022. “Lahoava antropos Antti Salmisen Lomonosovin moottorissa ja MIRissä” [Rotting Anthropos in Antti Salminen’s Lomonosovin moottori and MIR.] In Ympäristömuutos ja estetiikka. Eds. Jukka Mikkonen, Sanna Lehtinen, Kaisa Kortekallio and Noora-Helena Korpelainen. Suomen Estetiikan Seura, 354–391. DOI: https://doi.org/10.31885/9789526996103

Kortekallio, Kaisa. Forthcoming 2023. “Breathing with Seagrass: Embodied Estrangement and the Emerging Planthropocene in Finnish Speculative Fiction.” Extrapolation.

Kortekallio, Kaisa. Ecological Science Fiction and Mutant Narratives: Thinking with Embodied Estrangement. In the series Posthumanism and Practice, eds. Christine Daigle, Matthew Hayler and Danielle Sands. Bloomsbury Academic, forthcoming 2023.

Laanes, Eneken & Hanna Meretoja (eds). 2021. Cultural Memorial Forms. Special Issue of Memory Studies.

Laanes, Eneken & Hanna Meretoja: “Cultural Memorial Forms.” Memory Studies, 14 (1), 1-9.

Mäkelä, Maria. 2018. “Exceptionality or Exemplarity? The Emergence of the Schematized Mind in the 17th and 18th Century Novel.” Poetics Today 39:1, 17–39.

Mäkelä, Maria. 2018. “Toward the Non-Natural: Diachronicity and the Trained Reader in Fludernik’s Natural Narratology.” Partial Answers 16:2, 271–277.

Mäkelä, Maria. 2018. “Lessons from the Dangers of Narrative Project: Toward a Story-Critical Narratology.” Tekstualia 4, 175–186.

Mäkelä, Maria. 2019. “Literary Facebook Narratology: Experientiality, Simultaneity, Tellability.” Partial Answers 17:1, 159–182.

Mäkelä, Maria. 2019. “In Search of Mid-Size Theories for Narratologists and Social Scientists.” [Review of Life and Narrative: The Risks and Responsibilities of Storying Experience.] Poetics Today 40:2, 367-372.

Mäkelä, Maria. 2019. “Disagreeing with Fictionality? A Response to Richard Walsh in the Age of Post-Truth Politics and Careless Speech.” Style 53:4, 457–463.

Mäkelä, Maria.  2020. “Through the Cracks in the Safety Net. Narratives of Personal Experience Countering the Welfare System in Social Media and Human Interest Journalism.” Post-print version available at Academia.edu. In Klarissa Lueg & Marianne Wolff Lundholt, Handbook of Counter-Narratives. Abingdon: Routledge, 389–401.

Mäkelä, Maria. 2021. “Viral Storytelling as Contemporary Narrative Didacticism: Deriving Universal Truths from Arbitrary Narratives of Personal Experience.” In Susanna Lindberg & Hanna-Riikka Roine (eds.), The Ethos of Digital Environments: Technology, Literary Theory and Philosophy. Abingdon: Routledge, 49–59.

Mäkelä, Maria, Samuli Björninen, Ville Hämäläinen, Laura Karttunen, Matias Nurminen, Juha Raipola & Tytti Rantanen (eds.). 2020. Kertomuksen vaarat: Kriittisiä ääniä tarinataloudessa. Tampere: Vastapaino.

Mäkelä, Maria, Samuli Björninen, Marias Nurminen & Juha Raipola. 2020. ”’Tämä tarina on niin monella tapaa tosi!’ : Lähtökohtia kertomuskäyttöjen hallintaan”. In Aki-Mauri Huhtinen & Elina Melgin (eds.), ProComma Academic 2020: Hallitsematon viestintä. Helsinki: ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, 66–79.

Mäkelä, Maria, Samuli Björninen, Laura Karttunen, Matias Nurminen, Juha Raipola & Tytti Rantanen. 2021. ”Dangers of Narrative: A Critical Approach to Narratives of Personal Experience in Contemporary Story Economy.” Post-print version available at Academia.edu. Narrative 29:2, 139–159.

Mäkelä, Maria & Laura Karttunen. 2020. “Kokemuksellisuus, mallitarinat ja eksemplaarisuus tarinallisen yksilöjournalismin valtakaudella.” In Mikko T. Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (eds.), Kertomuksen keinoin: Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa. Helsinki: Gaudeamus, 273–306.

Mäkelä, Maria & Merja Polvinen. 2018. “Narration and Focalization: A Cognitivist and an Unnaturalist, Made Strange.” Poetics Today 39:3, 495–521.

Mäkelä, Maria & Hanna Meretoja (eds). 2022. Critical Approaches to the Storytelling Boom. Special Issue of Poetics Today 43:2.

Mäkelä, Maria & Hanna Meretoja. 2022. “Critical Approaches to the Storytelling Boom.” Poetics Today 43:2, 191–218.

Meretoja, Hanna. 2018. “From Appropriation to Dialogic Exploration: A Non-Subsumptive Model of Storytelling.” – Hanna Meretoja & Colin Davis (eds), Storytelling and Ethics: Literature, Visual Arts and the Power of Narrative. New York: Routledge, 101-121.

Meretoja, Hanna. 2018. The Ethics of Storytelling: Narrative Hermeneutics, History, and the Possible. Oxford & New York: Oxford University Press.

Meretoja, Hanna. 2018. “Kertomusten eettinen potentiaali ja vaarat: kuusi mittapuuta.” Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain (Finnish Review of Literary Studies), Vol. 1.

Meretoja, Hanna. 2019. “Metanarratiivisuus ja kerronnallinen toimijuus.” [Metanarrativity and Narrative Agency.] Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain: Finnish Review of Literary Studies, 2/2019.

Meretoja, Hanna. 2019. “Beyond Sameness and Difference: Narrative as a Practice of Sense-Making.” – Greger Andersen et al. (eds), Sameness and Difference in Narratology. Frontiers of Narrative Studies. Berlin & New York: De Gruyter.

Meretoja, Hanna. 2020. “Philosophies of Trauma.” – Colin Davis & Hanna Meretoja (eds), Routledge Companion to Literature and Trauma. London: Routledge, 23-35.

Meretoja, Hanna. 2020. “Stop Narrating the Pandemic as a Story of War.” OpenDemocracy 19 May, 2020. http://www.opendemocracy.net/en/transformation/stop-narrating-pandemic-story-war/

Meretoja, Hanna. 2021. “Dialogics of Counter-Narratives.” – Klarissa Lueg (ed.), The Routledge Handbook of Counter-Narratives. London: Routledge, 30-42.

Meretoja, Hanna. 2021. “Non-Subsumptive Memory and Narrative Empathy.” Memory Studies, 14 (1), 24-40.

Meretoja Hanna. 2022. “Implicit Narratives and Narrative Agency: Evaluating Pandemic Storytelling.” Narrative Inquiry (Online First 19 April 2022).

Meretoja, Hanna. 2022. “Life and Narrative.” – Paul Dawson and Maria Mäkelä (eds), The Routledge Companion to Narrative Theory. Routledge.

Meretoja, Hanna. 2022. ”Kerronnallista toimijuutta vahvistamassa: narratiivisen hermeneutiikan näkökulma lukemiseen.” – Päivi Kosonen ja Juhani Ihanus (toim.), Hoitava lukeminen: teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia lukemistyöhön.. Tampere: Vastapaino.

Meretoja, Hanna. 2022. “Metanarrative Autofiction: Critical Engagement with Cultural Narrative Models.” – Alexandra Effe & Hannie Lawlor (eds), The Autofictional. London: Palgrave Macmillan (https://doi.org/10.1007/978-3-030-78440-9_7)

Meretoja, Hanna (forthcoming). “Physical, Emotional and Discursive Violence: The Problem of Narrative in Karl Ove Knausgård’s My Struggle.” – Cassandra Falke, Victoria Fareld & Hanna Meretoja (eds), Interpreting Violence: Narrative, Ethics, Hermeneutics. London: Routledge.

Meretoja, Hanna & Colin Davis (eds). 2018. Storytelling and Ethics: Literature, Visual Arts and the Power of Narrative. New York: Routledge.

Meretoja, Hanna & Mark Freeman (eds), The Use and Abuse of Stories: New Directions in Narrative Hermeneutics. Oxford: Oxford University Press (forthcoming).

Meretoja, Hanna, Päivi Kosonen & Eevastiina Kinnunen. 2022. “Narrative Agency and Metanarrative Reading Groups”, Poetics Today 43(2).

Meretoja, Hanna, Päivi Kosonen & Eevastiina Kinnunen. 2022. Metanarratiivinen luovan lukemisen lukupiiri ja kerronnallinen toimijuus.” – Päivi Kosonen ja Juhani Ihanus (toim.), Hoitava lukeminen: teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia lukemistyöhön. Tampere: Vastapaino.

Mikkonen, Jukka. 2019. “On the Cognitive Value of Modernist Narratives.” The Fictional Minds of Modernism: Narrative Cognition from Henry James to Christopher Isherwood,  London: Bloomsbury.

Mikkonen, Jukka. 2019. “Truth in Literature: The Problem of Knowledge and Insight Gained from Fiction.” In Monika Fludernik & Marie-Laure Ryan (eds.), Narrative Factuality: A Handbook. Berlin: De Gruyter, 229–244.

Mikkonen, Jukka. 2019. “The (Literary) Stories of Our Lives.” In Garry L. Hagberg (ed.), Narrative and Self-Understanding: Between Literature and Philosophy. London: Palgrave Macmillan.

Mikkonen, Jukka. 2021. Philosophy, Literature and Understanding: On Reading and Cognition. London & New York: Bloomsbury Academic.

Mocnik, Nena, Duijzings, Ger, Meretoja, Hanna & Bonface Njeresa Beti (eds.). 2021. Engaging with Historical Traumas: Experiential Learning and Pedagogies of Resilience. London: Routledge.

Mocnik, Nena, Hanna Meretoja, Ger Duijzings & B. Njeresa Beti. 2021. ”Introduction.” – Nena Mocnik, Hanna Meretoja, Ger Duijzings & B. Njeresa Beti (eds), Engaging with Historical Traumas: Experiential Learning and Pedagogies of Resilience, 1-13, London: Routledge.

Pettersson, Bo. 2020. “It Can’t Happen Here: The Struggle against Tyranny and the Trouble with Liberalism.” In Helo, A. & Saikku, M. (eds.), Unfamiliar America: Essays in American Studies.  Abingdon: Routledge, 145–159.

Pettersson, Bo. 2021. “Synaesthetics: Towards an Interdiscipline of Text, Image and Music.” In Pawelec, A., Shaw, A. & Szpila, G. (eds.), Text-Image-Music: Crossing the Borders: Intermedial Conversations on the Poetics of Verbal, Visual and Musical Texts In Honour of Prof. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska. Bern: Peter Lang, 59–77.

Polvinen, Merja. 2018. “A Simple Story of a Complex Mind?” In Susan Stepney and Richard Walsh (eds.), Narrating Complexity. Cham: Springer, 65–79.

Polvinen, Merja. 2018. “Sense-Making and Wonder: An Enactive Approach to Narrative Form in Speculative Fiction.” In Zara Dinnen and Robyn Warhol (eds.), Edinburgh Companion to Contemporary Narrative Theories. Edinburgh: Edinburgh University Press, 67–80.

Polvinen, Merja. 2021. “The Dark Inside the Prologue: Enactive Cognition and Eerie Ontology in Catherynne M. Valente’s Radiance.” Style 55:3, 385–405.

Polvinen, Merja. Forthcoming. Cognition, Emotion and Literary Self-Reflection: An Enactive Approach to Artifice. Abingdon: Routledge.

Roine, Hanna-Riikka. 2019. “Computational Media and the Core Concepts of Narrative Theory.” Narrative 27:3, 313–331.

Roine, Hanna-Riikka & Esko Suoranta. Forthcoming. “Science Fiction and the Limits of Narrativizing Environmental Digital Technologies.” Partial Answers.

Suoranta, Esko. 2020. “An Ever-Compromised Utopia: Virtual Reality in Thomas Pynchon’s Bleeding Edge.” In Saija Isomaa, Jyrki Korpua & Jouni Teittinen (eds.), Perspectives on Dystopian Fiction in Literature and Other Media. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Suoranta, Esko. 2021. “Ghosts Beyond the Machine: ‘Schizoid Nondroids’ and Fictions of Surveillance Capitalism.” In Susanna Lindberg and Hanna-Riikka Roine (eds.), Ethos of Digital Environments: Technology, Literary Theory and Philosophy. Abingdon: Routledge, 98–114.

Suoranta, Esko. 2021. “Shoshana Zuboffin Valvontakapitalismin aika ja friktion mahdollisuudet.” Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain (Finnish Review of Literary Studies) 18:2, 120–125.

Varis, Essi. 2022. “Strange Tools and Dark Materials. Speculating Beyond Narratives with Philosophical Instruments.” Partial Answers 20:1. Forthcoming.

Advertisement