Publications

Björninen, Samuli. 2019. “The Rhetoric of Factuality in Narrative: Appeals to Authority in Claas Relotius’s Feature Journalism.” Ope access. Narrative Inquiry 29:2, 352-370.

Björninen, Samuli. 2019. ”Faktat ja narratiivit: kertomustutkimuksen näkökulma postmoderniin tiedon kritiikkiin ja kertomuspuheeseen tiedekeskustelussa”. Tiede ja edistys 4, 276–97.

Björninen, Samuli, Mari Hatavara & Maria Mäkelä. 2020. ”Narrative as social action: a narratological approach to story, discourse and positioning in political storytelling.” Open access. International Journal of Social Research Methodology 23:4, 437–449.

Dawson, Paul & Maria Mäkelä. 2020. “The Story Logic of Social Media: Co-Construction and Emergent Narrative Authority.” Style 54:1, 21–35.

Eiranen, Reetta, Mari Hatavara, Ville Kivimäki, Maria Mäkelä & Raisa Maria Toivo. 2022. “Narrative and Experience: Interdisciplinary Methodologies between History and Narratology.” Open access. Scandinavian Journal of History.

Hyvönen, Ari-Elmeri. 2018. “Careless Speech: Conceptualizing Post-Truth Politics.” New Perspectives 26:3.

Hyvönen, Ari-Elmeri. 2018. “The Janus Face of Political Experience.” Arendt Studies, Vol. 2.

Katajala-Peltomaa, Sari & Maria Mäkelä. 2022. ”Conversion As an Exemplary Experience in 14th Century and Today: Narrative-Comparative Approaches to the Exemplum.” Open access. Scandinavian Journal of History.

Kortekallio, Kaisa. 2019. Becoming-instrument: Thinking with Jeff VanderMeer’s Annihilation and Timothy Morton’s Hyperobjects. In Sanna Karkulehto, Aino-Kaisa Koistinen & Essi Varis (eds.), Human, Nonhuman and Posthuman in Literature and Culture. New York: Routledge, 57-75.

Kortekallio, Kaisa. 2019. “Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene.” European Journal of Women’s Studies 26:2, 229-231.

Kortekallio, Kaisa. 2019. Turning Away from the Edge of Madness: Kinesis, Nihilism, and Area X.Collateral 16.

Kortekallio, Kaisa. 2020. “Spekulatiivinen kokemuksellisuus toisluonnollisessa tilanteessa.” [Speculative Experientiality in Postnatural Circumstances.] niin & näin: filosofinen aikakauslehti, 75–83.

Kortekallio, Kaisa. 2020. Reading Mutant Narratives: The Bodily Experientiality of Contemporary Ecological Science Fiction. Ph. D. Dissertation. University of Helsinki, Faculty of Arts.

Kortekallio, Kaisa & Anna Ovaska. 2020. ”Lähilukeminen ennen ja nyt: Ruumiillisia, ympäristöllisiä ja poliittisia näkökulmia.Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain (Finnish Review of Literary Studies) 17:3, 52–69.

Kortekallio, Kaisa, Hanna-Riikka Roine, Esko Suoranta & Jouni Teittinen. 2019. “Spekulatiivinen fiktio nyrjäyttää ihmiskeskeisen ajattelun rutiinit.” Tiede & edistys 4, 349–354.

Kosonen, Päivi. 2018. “Towards Therapeutic reading. Part I: Identity work: Growth and development through reading.Scriptum. Creative Writing Research Journal 5:2, 24–47.

Kosonen, Päivi. 2019. “Towards Therapeutic Reading. Part II: The Interactive Process of Reading.” Scriptum. Creative Writing Research Journal 6:1, 17–39.

Krieg, Parker. 2018. “‘By Means Other Than Life’: Literature as Posthuman Memory.” Con Texte 2, 22–27.

Krieg, Parker. 2018. “Carnival Anthropocene: Myth and Cultural Memory in Monique Roffey’s Archipelago.” Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and Environment, 9:2, 41–55.

Mäkelä, Maria. 2018. “Exceptionality or Exemplarity? The Emergence of the Schematized Mind in the 17th and 18th Century Novel.” Poetics Today 39:1, 17–39.

Mäkelä, Maria. 2018. “Toward the Non-Natural: Diachronicity and the Trained Reader in Fludernik’s Natural Narratology.” Partial Answers 16:2, 271–277.

Mäkelä, Maria. 2018. “Lessons from the Dangers of Narrative Project: Toward a Story-Critical Narratology.” Tekstualia 4, 175–186.

Mäkelä, Maria. 2019. “Literary Facebook Narratology: Experientiality, Simultaneity, Tellability.” Partial Answers 17:1, 159–182.

Mäkelä, Maria. 2019. “In Search of Mid-Size Theories for Narratologists and Social Scientists.” [Review of Life and Narrative: The Risks and Responsibilities of Storying Experience.] Poetics Today 40:2, 367-372.

Mäkelä, Maria. 2019. “Disagreeing with Fictionality? A Response to Richard Walsh in the Age of Post-Truth Politics and Careless Speech.” Style 53:4, 457–463.

Mäkelä, Maria.  2020. “Through the Cracks in the Safety Net. Narratives of Personal Experience Countering the Welfare System in Social Media and Human Interest Journalism.” Post-print version available at Academia.edu. In Klarissa Lueg & Marianne Wolff Lundholt, Handbook of Counter-Narratives. Abingdon: Routledge, 389–401.

Mäkelä, Maria. 2021. “Viral Storytelling as Contemporary Narrative Didacticism: Deriving Universal Truths from Arbitrary Narratives of Personal Experience.” In Susanna Lindberg & Hanna-Riikka Roine (eds.), The Ethos of Digital Environments: Technology, Literary Theory and Philosophy. Abingdon: Routledge, 49–59.

Mäkelä, Maria, Samuli Björninen, Ville Hämäläinen, Laura Karttunen, Matias Nurminen, Juha Raipola & Tytti Rantanen (eds.). 2020. Kertomuksen vaarat: Kriittisiä ääniä tarinataloudessa. Tampere: Vastapaino.

Mäkelä, Maria, Samuli Björninen, Marias Nurminen & Juha Raipola. 2020. ”’Tämä tarina on niin monella tapaa tosi!’ : Lähtökohtia kertomuskäyttöjen hallintaan”. In Aki-Mauri Huhtinen & Elina Melgin (eds.), ProComma Academic 2020: Hallitsematon viestintä. Helsinki: ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, 66–79.

Mäkelä, Maria, Samuli Björninen, Laura Karttunen, Matias Nurminen, Juha Raipola & Tytti Rantanen. 2021. ”Dangers of Narrative: A Critical Approach to Narratives of Personal Experience in Contemporary Story Economy.” Post-print version available at Academia.edu. Narrative 29:2, 139–159.

Mäkelä, Maria & Laura Karttunen. 2020. “Kokemuksellisuus, mallitarinat ja eksemplaarisuus tarinallisen yksilöjournalismin valtakaudella.” In Mikko T. Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (eds.), Kertomuksen keinoin: Tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa. Helsinki: Gaudeamus, 273–306.

Mäkelä, Maria & Merja Polvinen. 2018. “Narration and Focalization: A Cognitivist and an Unnaturalist, Made Strange.” Poetics Today 39:3, 495–521.

Meretoja, Hanna. 2018. The Ethics of Storytelling: Narrative Hermeneutics, History, and the Possible. Oxford & New York: Oxford University Press.

Meretoja, Hanna. 2018. “Kertomusten eettinen potentiaali ja vaarat: kuusi mittapuuta.” Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain (Finnish Review of Literary Studies), Vol. 1.

Meretoja, Hanna & Colin Davis (eds). 2018. Storytelling and Ethics: Literature, Visual Arts and the Power of Narrative. New York: Routledge.

Mikkonen, Jukka. 2019. “On the Cognitive Value of Modernist Narratives.” The Fictional Minds of Modernism: Narrative Cognition from Henry James to Christopher Isherwood,  London: Bloomsbury.

Mikkonen, Jukka. 2019. “Truth in Literature: The Problem of Knowledge and Insight Gained from Fiction.” In Monika Fludernik & Marie-Laure Ryan (eds.), Narrative Factuality: A Handbook. Berlin: De Gruyter, 229–244.

Mikkonen, Jukka. 2019. “The (Literary) Stories of Our Lives.” In Garry L. Hagberg (ed.), Narrative and Self-Understanding: Between Literature and Philosophy. London: Palgrave Macmillan.

Mikkonen, Jukka. 2021. Philosophy, Literature and Understanding: On Reading and Cognition. London & New York: Bloomsbury Academic.

Pettersson, Bo. 2020. “It Can’t Happen Here: The Struggle against Tyranny and the Trouble with Liberalism.” In Helo, A. & Saikku, M. (eds.), Unfamiliar America: Essays in American Studies.  Abingdon: Routledge, 145–159.

Pettersson, Bo. 2021. “Synaesthetics: Towards an Interdiscipline of Text, Image and Music.” In Pawelec, A., Shaw, A. & Szpila, G. (eds.), Text-Image-Music: Crossing the Borders: Intermedial Conversations on the Poetics of Verbal, Visual and Musical Texts In Honour of Prof. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska. Bern: Peter Lang, 59–77.

Polvinen, Merja. 2018. “A Simple Story of a Complex Mind?” In Susan Stepney and Richard Walsh (eds.), Narrating Complexity. Cham: Springer, 65–79.

Polvinen, Merja. 2018. “Sense-Making and Wonder: An Enactive Approach to Narrative Form in Speculative Fiction.” In Zara Dinnen and Robyn Warhol (eds.), Edinburgh Companion to Contemporary Narrative Theories. Edinburgh: Edinburgh University Press, 67–80.

Polvinen, Merja. 2021. “The Dark Inside the Prologue: Enactive Cognition and Eerie Ontology in Catherynne M. Valente’s Radiance.” Style 55:3, 385–405.

Polvinen, Merja. Forthcoming. Cognition, Emotion and Literary Self-Reflection: An Enactive Approach to Artifice. Abingdon: Routledge.

Roine, Hanna-Riikka. 2019. “Computational Media and the Core Concepts of Narrative Theory.” Narrative 27:3, 313–331.

Roine, Hanna-Riikka & Esko Suoranta. Forthcoming. “Science Fiction and the Limits of Narrativizing Environmental Digital Technologies.” Partial Answers.

Suoranta, Esko. 2020. “An Ever-Compromised Utopia: Virtual Reality in Thomas Pynchon’s Bleeding Edge.” In Saija Isomaa, Jyrki Korpua & Jouni Teittinen (eds.), Perspectives on Dystopian Fiction in Literature and Other Media. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Suoranta, Esko. 2021. “Ghosts Beyond the Machine: ‘Schizoid Nondroids’ and Fictions of Surveillance Capitalism.” In Susanna Lindberg and Hanna-Riikka Roine (eds.), Ethos of Digital Environments: Technology, Literary Theory and Philosophy. Abingdon: Routledge, 98–114.

Suoranta, Esko. 2021. “Shoshana Zuboffin Valvontakapitalismin aika ja friktion mahdollisuudet.” Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain (Finnish Review of Literary Studies) 18:2, 120–125.

Varis, Essi. 2022. “Strange Tools and Dark Materials. Speculating Beyond Narratives with Philosophical Instruments.” Partial Answers 20:1. Forthcoming.